top of page

Terms & Conditions

De voorwaarden waarmee je akkoord gaat bij aankoop:

De prijzen op onze website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 

 

- Na je bestelling ontvang je een bevestigingsmail met daarin een overzicht van je bestelling en het totaalbedrag, inclusief verzendkosten. 

 

- Voor de verzendkosten hanteren we de tarieven van de Post

 

- De betaling gebeurt binnen de beveiligde omgeving van Stripe, Paypal of na contact met info@liendeleu.be per overschrijving op volgend rekeningnummer: BE51 3770 6688 4062, op naam van Studio Lien Deleu.

 

- Alle foto's op deze website zijn zo representatief voor het item als mogelijk. Sommige items kunnen enigszins verschillen, omdat alle stukken individueel met de hand gemaakt zijn. Zodra u uw artikel hebt besteld, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw aankoop en een bestelnummer dat moet worden vermeld als u betaalt via een bankoverschrijving (alleen binnen Europa mogelijk) of via PayPal of Stripe. Studio Lien Deleu behoudt het eigendom van goederen totdat alle goederen volledig door de klant zijn betaald.

 

- Het annuleren van een geplaatste bestelling is alleen mogelijk wanneer het niet om maatwerk gaat. Bij een annulatie wordt een administratieve kost van € 7,- aangerekend. Het annuleren van maatwerk (gravures/naamkettingen/maatwerk) is niet mogelijk.

 

- Herroepingsrecht: In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Studio Lien Deleu, Lindehofstraat 8,8940 Geluwe, België.

 

- Studio Lien Deleu behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

 

- Je persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de afhandeling van de bestelling en worden niet aan derden doorgegeven.

 

- Studio Lien Deleu  is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal tijdens de verzending. Ben je hiervan toch het slachtoffer geworden, breng ons dan zeker op de hoogte. We kijken graag wat we voor u kunnen doen. 

 

- Voor het aanpassen van maatwerk na ontvangst/ophaling wordt een meerkost vanaf € 15,- aangerekend, tenzij anders besproken.

Privacy policy 

Studio Lien Deleu draagt zorg voor uw privacy wanneer u onze website bezoekt, en dit in overeenstemming met de bepalingen hieronder en met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy.

Via onze website kan u informatie aanvragen en bestellingen plaatsen.

Bij een informatie aanvraag vraagt Studio Lien Deleu u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren:

  • naam

  • voornaam

  • e-mail adres

  • telefoonnummer

 

Als u een bestelling plaatst via onze website vraagt Studio Lien Deleu u een minimum aan persoonsgegevens teneinde uw bestelling te kunnen afhandelen:

  • naam

  • voornaam

  • e-mail adres

  • adres

  • telefoonnummer

 

Het staat u vrij om de rest van uw persoonsgegevens eveneens in te vullen.

Ons hoofddoel bij de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin u de gevraagde diensten of informatie te bezorgen.

 

Als gevolg van het plaatsen van uw bestelling op onze webshop, dienen wij uw persoonsgegevens te gebruiken voor het vervullen van onze contractuele verplichtingen aangaande uw bestelling. Indien u echter geen bestelling meer plaatst via onze webshop gedurende een periode van vijf jaar volgend op uw laatste bestelling, zullen wij uw persoonsgegevens definitief uit onze bestanden verwijderen. Door contact op te nemen met Studio Lien Deleu: info@liendeleu.be , kan u steeds uw persoonsgegevens bij ons opvragen en/of verbeteren of uit ons bestand laten verwijderen.

 

Studio Lien Deleu kan haar Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen.

Wij raden u dan ook aan om de Privacy Policy na te lezen telkens u ons persoonsgegevens verstrekt via onze website.

 

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent onze Privacy Policy, aarzel niet ons te contacteren op het volgende adres: door een e-mail te sturen naar info@liendeleu.be

 

 

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Comissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be

bottom of page