top of page
"Net zoals de goudsmeedkunst een resultaat is van mijn kunstzinnig scheppen, zijn ook andere kunstvormen een
verlengde van mijn creatief denken."   
PORTRETSCHILDERIJEN
FOTOGRAFIE
bottom of page